سقف مردم با گام های بزرگ برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

آگهی های فروش اقساطی

موبایل اقساطی مدت دار

مركزي - ساوه


عدم چک برگشتی وقسط معوقه

گوشی به قیمت روز فاکتورمیشود نه به قیمت آگهی روز گذشته

گوشی فقط خشک فروخته میشود.

اقساط یک ماهه تا 6 ماهه

فروش اقساطی برای کارمند یا صنف که دارای جواز کسب میباشد انجام میشود.

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

گوشی اقساطی مدت دار

مركزي - اراک


عدم چک برگشتی وقسط معوقه

گوشی به قیمت روز فاکتورمیشود نه به قیمت آگهی روز گذشته

گوشی فقط خشک فروخته میشود.

اقساط یک ماهه تا 6 ماهه

فروش اقساطی برای کارمند یا صنف که دارای جواز کسب میباشد انجام میشود.

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

گوشی اقساطی

مركزي - اراک


عدم چک برگشتی وقسط معوقه

گوشی به قیمت روز فاکتورمیشود نه به قیمت آگهی روز گذشته

گوشی فقط خشک فروخته میشود.

اقساط یک ماهه تا 6 ماهه

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

فروش لیزینگ کوییک

مركزي - اراک


شرایط لیزینگ خودرو                                                                                                            

تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقدی .                                                                                      

تاسقف 100میلیون یک ضامن.                                                                                                    

کارکرد خودرو،زیر100کیلومتر.                                                                                                  

کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد.                                               

زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .                                                               

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.

سودسالانه 21درصدمیباشد.

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

فروش لیزینگ برلیانس H330

مركزي - اراک


شرایط لیزینگ خودرو                                                                                                            

تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقدی .                                                                                      

تاسقف 100میلیون یک ضامن.                                                                                                    

کارکرد خودرو،زیر100کیلومتر.                                                                                                  

کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد.                                               

زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .                                                               

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.

سودسالانه 21درصدمیباشد.

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

فروش لیزینگ تیگو7

مركزي - اراک


شرایط لیزینگ خودرو                                                                                                            

تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقدی .                                                                                      

تاسقف 100میلیون یک ضامن.                                                                                                    

کارکرد خودرو،زیر100کیلومتر.                                                                                                  

کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد.                                               

زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .                                                               

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.

سودسالانه 21درصدمیباشد.

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

فروش لیزینگ جک s5

مركزي - اراک


شرایط لیزینگ خودرو                                                                                                            

تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقدی .                                                                                      

تاسقف 100میلیون یک ضامن.                                                                                                    

کارکرد خودرو،زیر100کیلومتر.                                                                                                  

کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد.                                               

زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .                                                               

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.

سودسالانه21درصد میباشد.

کارمزد همزمان باعقد قرارداد محاسبه میشود.

آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

فروش لیزینگ ساینا

مركزي - اراک


شرایط لیزینگ خودرو                                                                                                            

تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقدی .                                                                                      

تاسقف 100میلیون یک ضامن.                                                                                                    

کارکرد خودرو،زیر100کیلومتر.                                                                                                  

کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد.                                               

زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .                                                               

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحساب میباشد. 

سودسالانه 21درصد میباشد.                                                                        

آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

فروش لیزینگ خودرو 206

مركزي - اراک


شرایط لیزینگ خودرو                                                                                                            

تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقدی .                                                                                      

تاسقف 100میلیون یک ضامن.                                                                                                    

کارکرد خودرو،زیر100کیلومتر.                                                                                                  

کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد.                                               

زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .                                                               

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحساب میباشد.

سود سالانه 21درصد میباشد.

آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

فروش لیزینگ دنا معمولی

مركزي - اراک


شرایط لیزینگ خودرو                                                                                                            

تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقدی .                                                                                      

تاسقف 100میلیون یک ضامن.                                                                                                    

کارکرد خودرو،زیر100کیلومتر.                                                                                                  

کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد.                                               

زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .                                                               

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.

سود سالانه 21درصد میباشد.

آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد