سقف مردم با گام های بزرگ برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

خودروها

نیسان

نیسان - وانت زامیاد

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
100،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
2،700،000 تومان
20الی30 روز

شرایط خرید اقساطی

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقد

تاسقف 100میلیون یک ضامن.

کارکرد خودروزیر100کیلومترخودرو صفر محسوب میباشد. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد. 

 زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

 


توضیحات آگهی

اراک خیابان قایم مقام نرسیده آیت الله غفاری 08633282077 دوگانه سوز ، کولر ، فرمان هیدرولیک 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

08633282077

رانا LX آبی کاسپین (متالیک) صفر 98

رانا - رانا LX

مركزي - اراکقیمت خودرو
زمان تحویل
توافقی
فوری

توضیحات آگهی

شماره تماس: 09920240659 کارت سوخته استفاده نشده تحویل برج 98/9 دارای سنسور بیمه کارت طلایی مدارک آماده انتقال سند

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

09920240659

کراس

دانگ فنگ - H30کراس

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
100،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
2,075,000 تومان
20الی 30روز

شرایط خرید اقساطی

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقد

تاسقف 100میلیون یک ضامن.

کارکرد خودروزیر100کیلومترخودرو صفر محسوب میباشد. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد. 

 زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

 


توضیحات آگهی

تماس 08633282077 اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع ایت الله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

08633282077

دنا معمولی

ایران خودرو - دنا معمولی

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
90،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
2،434،000 تومان
20الی 30روز

شرایط خرید اقساطی

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقد

تاسقف 100میلیون یک ضامن.

کارکرد خودروزیر100کیلومترخودرو صفر محسوب میباشد. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد. 

 زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

 


توضیحات آگهی

تماس 0833282077 قیمت بصورت الحساب میباشد تا تحویل خودرو اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

08633282077

پژوتیپ2

ایران خودرو - پژو 206

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
80،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
2،164،000 تومان
20الی30 روز

شرایط خرید اقساطی

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقد

تاسقف 100میلیون یک ضامن.

کارکرد خودروزیر100کیلومترخودرو صفر محسوب میباشد. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد. 

 زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

 


توضیحات آگهی

تماس08633282077 اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

08633282077

تیبا 1

سایپا - تیبا صندوق دار

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
60،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
1،623،000 تومان
20الی 30روز

شرایط خرید اقساطی

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقد

تاسقف 100میلیون یک ضامن.

کارکرد خودروزیر100کیلومترخودرو صفر محسوب میباشد. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد. 

 زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

 


توضیحات آگهی

تماس08633282077 آدرس خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری تماس08633252706

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

08633282077

پراید وانت

پراید - پراید151

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
50،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
1،352،000 تومان
20الی 30روز

شرایط خرید اقساطی

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقد

تاسقف 100میلیون یک ضامن.

کارکرد خودروزیر100کیلومترخودرو صفر محسوب میباشد. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد. 

 زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

 


توضیحات آگهی

تماس08633282077 آدرس خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت لله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

08633282077

سمند

ایران خودرو - سمند LX

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
100،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
2،705،000 تومان
20الی 30روز

شرایط خرید اقساطی

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقد

تاسقف 100میلیون یک ضامن.

کارکرد خودروزیر100کیلومترخودرو صفر محسوب میباشد. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد. 

 زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

 


توضیحات آگهی

تماس 08633282077 اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری(تا تحویل خودرو قیمت به صورت الحساب میباشد) 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

08633282077

کوییک

کوئیک - کوییک دنده ای

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
70،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
1،893،000 تومان
20الی 30روز

شرایط خرید اقساطی

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقد

تاسقف 100میلیون یک ضامن.

کارکرد خودروزیر100کیلومترخودرو صفر محسوب میباشد. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد. 

 زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

 


توضیحات آگهی

تماس08633282077 آدرس:اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری تا تحویل خودرو قیمتها بصورت الحساب میباشد. تماس :09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

08633282077

پژو

ایران خودرو - پژو 405

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
80،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
2،164،000 تومان
20الی 30روز

شرایط خرید اقساطی

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقد

تاسقف 100میلیون یک ضامن.

کارکرد خودروزیر100کیلومترخودرو صفر محسوب میباشد. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد. 

 زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد .

کارمزد شرایط خودرو همزمان با عقد قراداد محاسبه میشود.

قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

 


توضیحات آگهی

08633282077 آدرس :اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع ایت الله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

08633282077
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد