سقف مردم با گام های بزرگ برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

خودروها

نیسان

نیسان - وانت زامیاد

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
50،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
36
1،800،000 تومان
72

شرایط خرید اقساطی

1- عدم چک برگشتی و یا اقساط معوقه خریدار و ضامن

2- چک صیادی خریدار و ضامن از بانک

3- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و ضامن

4- ارایه فیش حقوقی یا (جواز کسب دسته چک صیادی) خریداریا ضامن الزامی است.

5_ متقاضی گرامی تحویل خودرو،درصورت افزایش یا کاهش قیمت روز بازارخودرو محسوب میشود.

6- ارائه کد رهگیری همراه با مدارک شناسایی جهت عقد قرارداد به (دفتر مشاورخودروسجادی) الزامی است.

متقاضی گرامی در صورت ارایه مدا رک کامل شما،ما متعهد هستیم به دلیل نوسان قیمت روزبازار خودرو ظرف مدت 72ساعت وجه اقساطی خرید خودرو شما را از فروشگاه قطعی کنیم.وظرف مدت 24ساعت خودرو شما متقاضی گرامی  تحویل دهیم.

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

***سقف مردم هیچ گونه منفعت یا مسولیتی درقبال معامله شما ندارد.


توضیحات آگهی

سود 18درصد باکارمزد 4درصد سالانه سند قابل انتقال به غیر دوگانه سوز ، کولر ، فرمان هیدرولیک 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

0863352706

رانا LX آبی کاسپین (متالیک) صفر 98

رانا - رانا LX

مركزي - اراکقیمت خودرو
زمان تحویل
توافقی
فوری

توضیحات آگهی

شماره تماس: 09920240659 کارت سوخته استفاده نشده تحویل برج 98/9 دارای سنسور بیمه کارت طلایی مدارک آماده انتقال سند

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

09920240659

کراس

دانگ فنگ - H30کراس

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
50،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
1،269،000 تومان
10روز

شرایط خرید اقساطی

1- عدم چک برگشتی و یا اقساط معوقه خریدار و ضامن

2- چک صیادی خریدار و ضامن از بانک

3- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و ضامن

4- ارایه فیش حقوقی یا (جواز کسب دسته چک صیادی) خریداریا ضامن الزامی است.

5_ متقاضی گرامی تحویل خودرو،درصورت افزایش یا کاهش قیمت روز بازارخودرو محسوب میشود.

6- ارائه کد رهگیری همراه با مدارک شناسایی جهت عقد قرارداد به (دفتر مشاورخودروسجادی) الزامی است.

متقاضی گرامی در صورت ارایه مدا رک کامل شما،ما متعهد هستیم به دلیل نوسان قیمت روزبازار خودرو ظرف مدت 72ساعت وجه اقساطی خرید خودرو شما را از فروشگاه قطعی کنیم.وظرف مدت 24ساعت خودرو شما متقاضی گرامی  تحویل دهیم.

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

***سقف مردم هیچ گونه منفعت یا مسولیتی درقبال معامله شما ندارد.


توضیحات آگهی

سند آزاد#سود 18درصد اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع ایت الله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

0863352706

دنا معمولی

ایران خودرو - دنا معمولی

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
50،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
1،269،000 تومان
10روز

شرایط خرید اقساطی

1- عدم چک برگشتی و یا اقساط معوقه خریدار و ضامن

2- چک صیادی خریدار و ضامن از بانک

3- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و ضامن

4- ارایه فیش حقوقی یا (جواز کسب دسته چک صیادی) خریداریا ضامن الزامی است.

5_ متقاضی گرامی تحویل خودرو،درصورت افزایش یا کاهش قیمت روز بازارخودرو محسوب میشود.

6- ارائه کد رهگیری همراه با مدارک شناسایی جهت عقد قرارداد به (دفتر مشاورخودروسجادی) الزامی است.

متقاضی گرامی در صورت ارایه مدا رک کامل شما،ما متعهد هستیم به دلیل نوسان قیمت روزبازار خودرو ظرف مدت 72ساعت وجه اقساطی خرید خودرو شما را از فروشگاه قطعی کنیم.وظرف مدت 24ساعت خودرو شما متقاضی گرامی  تحویل دهیم.

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

***سقف مردم هیچ گونه منفعت یا مسولیتی درقبال معامله شما ندارد.


توضیحات آگهی

سند آزاد#سود18درصد سالانه قیمت بصورت الحساب میباشد تا تحویل خودرو اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

0863352706

پژوتیپ2

ایران خودرو - پژو 206

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
50،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
1،269،000 تومان
10روز

شرایط خرید اقساطی

1- عدم چک برگشتی و یا اقساط معوقه خریدار و ضامن

2- چک صیادی خریدار و ضامن از بانک

3- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و ضامن

4- ارایه فیش حقوقی یا (جواز کسب دسته چک صیادی) خریداریا ضامن الزامی است.

5_ متقاضی گرامی تحویل خودرو،درصورت افزایش یا کاهش قیمت روز بازارخودرو محسوب میشود.

6- ارائه کد رهگیری همراه با مدارک شناسایی جهت عقد قرارداد به (دفتر مشاورخودروسجادی) الزامی است.

متقاضی گرامی در صورت ارایه مدا رک کامل شما،ما متعهد هستیم به دلیل نوسان قیمت روزبازار خودرو ظرف مدت 72ساعت وجه اقساطی خرید خودرو شما را از فروشگاه قطعی کنیم.وظرف مدت 24ساعت خودرو شما متقاضی گرامی  تحویل دهیم.

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

***سقف مردم هیچ گونه منفعت یا مسولیتی درقبال معامله شما ندارد.


توضیحات آگهی

سند آزاد #سود 18درصد سالانه اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

0863352706

تیبا 1

سایپا - تیبا صندوق دار

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
40،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
48
1،175،000 تومان
10روز

شرایط خرید اقساطی

1- عدم چک برگشتی و یا اقساط معوقه خریدار و ضامن

2- چک صیادی خریدار و ضامن از بانک

3- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و ضامن

4- ارایه فیش حقوقی یا (جواز کسب دسته چک صیادی) خریداریا ضامن الزامی است.

5_ متقاضی گرامی تحویل خودرو،درصورت افزایش یا کاهش قیمت روز بازارخودرو محسوب میشود.

6- ارائه کد رهگیری همراه با مدارک شناسایی جهت عقد قرارداد به (دفتر مشاورخودروسجادی) الزامی است.

متقاضی گرامی در صورت ارایه مدا رک کامل شما،ما متعهد هستیم به دلیل نوسان قیمت روزبازار خودرو ظرف مدت 72ساعت وجه اقساطی خرید خودرو شما را از فروشگاه قطعی کنیم.وظرف مدت 24ساعت خودرو شما متقاضی گرامی  تحویل دهیم.

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

***سقف مردم هیچ گونه منفعت یا مسولیتی درقبال معامله شما ندارد.


توضیحات آگهی

سود سالانه 18درصد #سند آزاد آدرس خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری تماس08633252706

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

0863352706

پراید وانت

پراید - پراید151

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
35،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
48
1،028،000 تومان
10روز

شرایط خرید اقساطی

1- عدم چک برگشتی و یا اقساط معوقه خریدار و ضامن

2- چک صیادی خریدار و ضامن از بانک

3- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و ضامن

4- ارایه فیش حقوقی یا (جواز کسب دسته چک صیادی) خریداریا ضامن الزامی است.

5_ متقاضی گرامی تحویل خودرو،درصورت افزایش یا کاهش قیمت روز بازارخودرو محسوب میشود.

6- ارائه کد رهگیری همراه با مدارک شناسایی جهت عقد قرارداد به (دفتر مشاورخودروسجادی) الزامی است.

متقاضی گرامی در صورت ارایه مدا رک کامل شما،ما متعهد هستیم به دلیل نوسان قیمت روزبازار خودرو ظرف مدت 72ساعت وجه اقساطی خرید خودرو شما را از فروشگاه قطعی کنیم.وظرف مدت 24ساعت خودرو شما متقاضی گرامی  تحویل دهیم.

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

***سقف مردم هیچ گونه منفعت یا مسولیتی درقبال معامله شما ندارد.


توضیحات آگهی

سود سالانه 18درصد #سند آزاد آدرس خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت لله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

0863352706

سمند

ایران خودرو - سمند LX

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
50،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
1،269،000 تومان
10

شرایط خرید اقساطی

1- عدم چک برگشتی و یا اقساط معوقه خریدار و ضامن

2- چک صیادی خریدار و ضامن از بانک

3- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و ضامن

4- ارایه فیش حقوقی یا (جواز کسب دسته چک صیادی) خریداریا ضامن الزامی است.

5_ متقاضی گرامی تحویل خودرو،درصورت افزایش یا کاهش قیمت روز بازارخودرو محسوب میشود.

6- ارائه کد رهگیری همراه با مدارک شناسایی جهت عقد قرارداد به (دفتر مشاورخودروسجادی) الزامی است.

متقاضی گرامی در صورت ارایه مدا رک کامل شما،ما متعهد هستیم به دلیل نوسان قیمت روزبازار خودرو ظرف مدت 72ساعت وجه اقساطی خرید خودرو شما را از فروشگاه قطعی کنیم.وظرف مدت 24ساعت خودرو شما متقاضی گرامی  تحویل دهیم.

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

***سقف مردم هیچ گونه منفعت یا مسولیتی درقبال معامله شما ندارد.


توضیحات آگهی

سند آزاد # سود 18درصد سالانه اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری(تا تحویل خودرو قیمت به صورت الحساب میباشد) 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

0863352706

کوییک

کوئیک - کوییک دنده ای

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
50،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
1،269،000 تومان
10روز

شرایط خرید اقساطی

1- عدم چک برگشتی و یا اقساط معوقه خریدار و ضامن

2- چک صیادی خریدار و ضامن از بانک

3- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و ضامن

4- ارایه فیش حقوقی یا (جواز کسب دسته چک صیادی) خریداریا ضامن الزامی است.

5_ متقاضی گرامی تحویل خودرو،درصورت افزایش یا کاهش قیمت روز بازارخودرو محسوب میشود.

6- ارائه کد رهگیری همراه با مدارک شناسایی جهت عقد قرارداد به (دفتر مشاورخودروسجادی) الزامی است.

متقاضی گرامی در صورت ارایه مدا رک کامل شما،ما متعهد هستیم به دلیل نوسان قیمت روزبازار خودرو ظرف مدت 72ساعت وجه اقساطی خرید خودرو شما را از فروشگاه قطعی کنیم.وظرف مدت 24ساعت خودرو شما متقاضی گرامی  تحویل دهیم.

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

***سقف مردم هیچ گونه منفعت یا مسولیتی درقبال معامله شما ندارد.


توضیحات آگهی

سند آزاد_سود 18درصد آدرس:اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری تا تحویل خودرو قیمتها بصورت الحساب میباشد. تماس :09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

0863352706

پژو

ایران خودرو - پژو 405

مركزي - اراکقیمت خودرو
توافقی

پیش پرداخت
مبلغ شرایط
سر رسید اقساط
توافقی
50،000،000 تومان
ماهیانه
تعداد اقساط
مبلغ قسط
موعد تحویل
60
1،269،000 تومان
72 ساعت

شرایط خرید اقساطی

1- عدم چک برگشتی و یا اقساط معوقه خریدار و ضامن

2- چک صیادی خریدار و ضامن از بانک

3- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و ضامن

4- ارایه فیش حقوقی یا (جواز کسب دسته چک صیادی) خریداریا ضامن الزامی است.

5_ متقاضی گرامی تحویل خودرو،درصورت افزایش یا کاهش قیمت روز بازارخودرو محسوب میشود.

6- ارائه کد رهگیری همراه با مدارک شناسایی جهت عقد قرارداد به (دفتر مشاورخودروسجادی) الزامی است.

متقاضی گرامی در صورت ارایه مدا رک کامل شما،ما متعهد هستیم به دلیل نوسان قیمت روزبازار خودرو ظرف مدت 72ساعت وجه اقساطی خرید خودرو شما را از فروشگاه قطعی کنیم.وظرف مدت 24ساعت خودرو شما متقاضی گرامی  تحویل دهیم.

توجه:برای دریافت اطلاعات کامل ومشاهده مدارک لازم وثبت نام جهت( تشکیل پرونده) ودریافت کد رهگیری قسمت ( سبزرنگ )  کلید کنید.

***سقف مردم هیچ گونه منفعت یا مسولیتی درقبال معامله شما ندارد.


توضیحات آگهی

سند آزاد# 18درصد سود سالانه آدرس :اراک خیابان قایم مقام نرسیده به تقاطع ایت الله غفاری 09185991613

سقف مردم هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد

راه های تماس

0863352706
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد