کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار سقف مردم

اخبار خودرویی

پرسش های متداول

بله فروش خودرو اقساطی محدودیتی نداره البته پس ازاطلاعات کامل شرایط فروش ومشاوره با کارشناسان سقف مردم وداشتن شرایط خرید شما میتوانید ثبت نام کنید ومدارک با هماهنگی کارشناسان به کد پستی 3814896754 بفرسی

بعد تام اعلام شده هر شرایط استعلام واعتبار سنجی با شما تماس گرفته میشود جهت عقد قراردادبه صورت حضوری وادامه ...

سقف مردم دوتا شرایط متفاوت داره  30درصد پیش پرداخت ه70درصد وام یک ضامن که خریدارتا100میلیون که بقیه اطلاعات درمنو (خرید اقساطی) اعلام شده وپیش پرداخت تا 90درصد توافقی میباشد.

شرایط دوم 40 الی 50درصد پیش پرداخت تا 200میلیون بدونه ضامن که خریدار تا80درصد میتونی پیش پرداخت بصورت لیزینگ خودرو خریداری کند.

 

سقف مردم باشرکتهای معتبر ازجمله صنعت معدن وپارسیان همکاری دارد.لذادرهرکدام ازشرایط هامبلغی بعنوان حق العمل وجعاله بازاریابی بابت خرید خودرووانجام اموراداری دریافت میکند.

سود موثر 30درصد بانکی محاسبه میشه که 21درصد درمدت زمان روی اقساط محایبه میشه و9درصد به پیش پرداخت اضافه میشه البته مالیات وارزش افزوده جدا حساب میشود.

بله شما همین روند اداری که برای شما متقاضی گرامی انجام شده وکارگزاران پیگیری کردند باید برای شخص دوم درصورت اطمینان تایید دراستعلام واعتبار سنجی میتوانید ثبت نام کنید.

 

متقاضی گرامی  وقتی شما ازچندین بانکهای مختلف وام دریافت کردی واقساط جدید به اقساط قبلی شما اضافه میشود به نحوه ای که قادربه گذراندن زندگی خود نباشید دراعتبارسنجی ردمیشوی ثبت نام شما باعلم وآگاهی کامل وداشتن شرایط کامل مناسب  برای خرید خودرو دروب سایت سقف مردم به منظورعقد قرارداد طبق ماده (12) تجارت الکترونیک محسوب وثبت  به صورت قطعی کد رهگیری دریافت میگردد .

اگر شما قسط معوقعه یا چک برگشتی نداری ولی ازبانکهای مختلف قبلا وام گرفتی وحقوق شما بطور مثال 7میلیون تومنه ولی قسط ماهیانه شما 5،300،000 باشه وبا درخواست این تسهیلات بطور مثال 2،100،000 به باز پرداخت قسط ماهیانه شما اضافه میشه شما دراستعلام بانکی واعتبار سنجی رد میشی

سلام متقاضی گرامی: سقف مردم 4فقر چک شما را می پذیرد وآخرین چک شما موظف هستی بادرخواست دسته چک جدید چکهای باقی مانده را صادرکنید.

دوست عزیز، ربا یعنی پولی به کسی میدی وبعد از مدت مثلا یک ماه با یه مبلغ بیشتر از اون پولی که دادی میگیری

آنهایی که از مال خود درحال وسعت یا تنگدستی انفاق کنند وخشم وغصب فرو نشانند واز بدی مردم درگذرند(چنین مردمی نیکوکارند) وخداوند دوستدار نیکوکاران است.  آل عمران آیه 133                                                                

 آنانکه مالشان را درراه خدا انفاق کنند به مانند دانه استکه از یکدانه هفت خوشه بروید درهرخوشه صد دانه که (یک

دانه هفتصد شود) وخداوند ازاین مقدارنیزبه هرکه خواهد بیفزایدچه خدارا رحمت بی انتها است وبه همه چیز بی منتهاست وبه همه چیز احاطه کامل دارد.بقره آیه 160                                                                                                           

 وآنان که مالشان رادرراه خدا انفاق خواهند کرد ودر پی (مستحقان) منتی نگذارند وآزاری نکنندآنها راپاداش نیکو نزد خدا خواهد بود

وازهیچ پیش آمدی بیمناک نباشند وهرگز(دردنیا وعقبی) اندوهناک نخواهد شد.  بقره آیه 161                                            

 

 

 

 

                                                                                       

بله درصورتیکه کارمند باشید شخصی که جواز کسب یا اینکه  مدارک کارمندی دارد میتواند چک صیادی بجای شما بعنوان ضامن به سقف مردم تحویل دهد .

سند به نام پدر شما انتقال داده میشه چنانجه قبل از انتقال سند با توافق یکدیگر انتقال سند دردفتر اسناد رسمی ثبت شود انتقال سند به نام شما برای شرکت سقف مردم ایرانیان  بلامانع میباشد.

سلام وام گیرنده باید دارای مدارک شغلی معتبر(فیش حقوقی_حکم اشتغال به کاروجوازکسب و...) داشته  باشد .تا برای بانک توانایی پرداخت وام احراز شود.

سند بنام خریدار انتقال داده میشود ودررهن شرکت میماند تا تسویه کامل لیزینگ

قطعا به نفع متقاضی همیشه  هست ،چرا که با توجه افزایش نرخ 30درصدکارخانه هر 3ماه باعث ایجاد تورم وافزایش قیمت دربازار خودروشده، استفاده ازتسهیلات وخرید کالاهای اقساطی برای افزایش 2/5برابرسرمایه مردم قطعا (سقف مردم پشتیبان قدرتمندی برای شما میباشد)که امیدواریم سقف مردم بافرصتی که دراختیار متقاضیان جهت خرید خودرو،برای شما عزیزان قرار میدهد تاثیربه سزای دربهبود زندگی شما داشته باشد.

تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد