سقف مردم با گام های بزرگ برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

پرسش های متداول

قطعا به نفع متقاضی هست ، با توجه به نرخ بالای 20درصد تورم با استفاده ازتسهیلات وخرید کالاهای اقساطی برای افزایش 2/5برابرسرمایه مردم قطعا (سقف مردم پشتیبان قدرتمندی برای شما میباشد)که امیدواریم سقف مردم بافرصتی که دراختیار شما جهت خرید خودرو،خرید مسکن،تعمیرات مسکن،ساخت مسکن و...برای شما قرار میدهدتاثیربه سزای دربهبود زندگی شما داشته باشد.

سلام

بله وقتی شما متمرکز میشی که راهی برای افزایش سرمایه خود جهت خرید خودرو،یامسکن ...پیدا کنی توانایی های شما برای خرید ، مسیر شما را هموار خواهد کرد.

سند به نام دارنده کد رهگیری که ثبت نام شده انتقال داده میشود،وسند بصورت آزاد وقابل انتقال میباشد.

سلام وام گیرنده باید دارای مدارک شغلی معتبر(فیش حقوقی_حکم اشتغال به کاروجوازکسب و...) داشته  باشد .تا برای بانک توانایی پرداخت وام احراز شود.

سند به نام پدر شما انتقال داده میشه چنانجه قبل از انتقال سند با توافق یکدیگر انتقال سند دردفتر اسناد رسمی ثبت شود انتقال سند به نام شما برای شرکت سقف مردم ایرانیان  بلامانع میباشد.

اولا اگر قیمت پایین بیاد شرکت مبلغ باقی مانده را به حساب  خریدار طی صورتجلسه واریز میکند.دوما در صورت افزایش قیمت خریدار موظف به تکمیل پیش پرداخت  باقی مانده میباشددرصورت عدم همکاری تکمیل پیش پرداخت تسهیلات طی صورتجلسه تسهیلات خودروبه بانک عودت میگردد.ومبلغ 18درصد از کارمزد5درصد بعنوان خسارت شرکت از مبلغ پیش پرداخت کسر میشود 

بله درصورتیکه کارمند باشد ضامن جواز کسب چک صیادی داشته باشد ازطرف سقف مردم تسهیلات بلامانع میباشد.

تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد