سقف مردم با گام های بزرگ برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

موتورسیکلت تریل 200 به پر رادیات دار سوزوکی

مركزي - اراک

مركزي - اراکقیمت
پیش پرداخت
مبلغ شرایط
40,000,000 تومان
2,000,000 تومان
19,000,000 تومان
تعداد اقساط
مبلغ قسط
سر رسید اقساط
7
3,000,000 تومان
1399/03/20

توضیحات آگهی

تریل 200 رادیات دار مدل 1399 تمام فول اراک خ قایم مقام نرسیده به فلکه ساعت

راه های تماس

09183633588 09183633588

شرایط خرید اقساطی

مبلغ 20م نقدا مابقی 7 چک 3 میلیون تومان معرفی به بانک مدارک وام گیرنده مدارک ضامن ۱- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات) ۲- فتوکپی کارت ملی ۳- ارایه مدرک درآمدی و شغلی کارمندان: فیش حقوقی و حکم کارگزینی و صورتحساب جاری و حقوق کاسب: فتوکپی جواز کسب و صورتحساب جاری 3 ماهه فعال و تاییدیه جواز کسب یا قولنامه اجاره ۱- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات) ۲- فتوکپی کارت ملی ۳- ارایه مدرک درآمدی و شغلی کارمندان: فیش حقوقی و حکم کارگزینی و صورتحساب جاری و حقوق کاسب: فتوکپی جواز کسب و صورتحساب جاری 3 ماهه فعال و تاییدیه جواز کسب یا قولنامه اجاره مرحله دوم (در صورت مثبت بودن استعلام) حضور ضامن و وام گیرنده الزامی است ۱- یک قطعه عکس 3 در 4 ۲- قبض تلفن ثابت یا همراه که الزاما دارای کد پستی منزل باشد ۳- ارایه چک صیاد یا سفته و تعهد حقوقی ۴- امضاء فرم های قرارداد ۱- ارایه چک صیاد و صورتحساب جاری مربوطه ۲- قبض تلفن ثابت یا همراه که الزاما دارای کد پستی منزل باشد ۳- تعهد حقوقی و فتوکپی آن ۴- امضاء فرم های قرارداد (ضمانت) توجه : همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده و ضامن ها الزامی است توجه : هزینه ثبت درخواست ودریافت کد رهگیری واستعلام و تشکیل پرونده مبلغ 5 هزار تومان است.

تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد