کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

فروش سقف مردم در بازار خودرو تا 200 میلیون وام بدونه ضامن

شرایط فروش آسان خودروهای لیزینگ توسط تامین کنندهای خودرو ، نمایشگاه داران در بازار تهران

یکی ازتاثیر گذارترین مهارت در زندگی مردم امروزی چرخش گردش مالی فراوان میباشد. که باعث رونق و درآمد بالا در اقشام جامعه در مشاغل متعدد صورت خواهد گرفت .

فروش خودرو درچند دهه گذشته تاثیر زیادی برای بهبود زندگی سرمایه گذاران و تامین کننده های خودرو بهمراه داشته در صورتیکه احاد اجتماع بجز خودرو ، املاک فعالیت داشته اند، در کسب کار خود

پیشرفت چشمگیری نداشته اند.

سقف مردم با پشتیبانی و هدایت مسیرهای روشن الهی احاد مردم به چهار قسمت برای چرخش گردش مالی تقسیم شده و استعداد یابی می کند.

1_مالکین خودر ( سرمایه داران )

2_ نمایشگاه داران (تامین کننده های خودرو)

3_سرمایه گذاران ( وجه نقدی میلیاردها تومن در بانک بلوک شده درجریان چرخش گردش مالی بدونه ریسک پذیری قرارداده)

4_ کارپردازان ( افرادی که برای اجرای سیستم امنیت مادی و معنوی شبانه روز بی وقفه تلاش میکنند)

پیامبراکرم صلی الله علیه واله میفرماید:

درسه چیزبرکت است :

1)فروش مدت دار

2)وام دادن به دیگران

3)مخلوط کردن گندم و جو فقط برای مصرف خانه نه فروش

09 آبان 1400
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد