کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

خرید آسان خودرو با بصورت اقساطی سقف مردم ایرانیان

خرید آسان خودرو با فروش سقف مردم ایرانیان

سقف مردم پل قدرتمند است برای تکمیل وجه خریداران گرامی جهت تحویل خودرو با هر قیمت که شما بخواهید.

شرایط لیزینگ خودرو  تاسقف 70درصد شرایط و30درصد نقدی  تاسقف 100میلیون یک ضامن. کارکرد خودرو،زیر100کیلومتر. کارکرد بالای 100کیلومترهزینه کارشناسی داگستری به عهدی خریدارمیباشد.   زمان تحویل خودروهمزمان با انتقال سند 20الی30روز میباشد . قیمت خودرو تا تحویل خودروبصورت الحسا ب میباشد.سودسالانه 21درصدمیباشد.آدرس اراک خیایان قایم مقام نرسیده به آیت الله غفاری 08633282077

مدارک وام گیرنده مدارک ضامن

۱- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات)

۲- فتوکپی کارت ملی

۳- ارایه مدرک درآمدی و شغلی
کارمندان: فیش حقوقی و حکم کارگزینی و صورتحساب جاری و حقوق
کاسب: فتوکپی جواز کسب و صورتحساب جاری 3 ماهه فعال و تاییدیه جواز کسب یا قولنامه اجاره

۱- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات)

۲- فتوکپی کارت ملی

۳- ارایه مدرک درآمدی و شغلی
کارمندان: فیش حقوقی و حکم کارگزینی و صورتحساب جاری و حقوق
کاسب: فتوکپی جواز کسب و صورتحساب جاری 3 ماهه فعال و تاییدیه جواز کسب یا قولنامه اجاره

مرحله دوم (در صورت مثبت بودن استعلام) حضور ضامن و وام گیرنده الزامی است

 

۱- یک قطعه عکس 3 در 4

۲- قبض تلفن ثابت یا همراه که الزاما دارای کد پستی منزل باشد

۳- ارایه چک صیاد یا سفته و تعهد حقوقی

۴- امضاء فرم های قرارداد

۱- ارایه چک صیاد و صورتحساب جاری مربوطه

۲- قبض تلفن ثابت یا همراه که الزاما دارای کد پستی منزل باشد

۳- تعهد حقوقی و فتوکپی آن

۴- امضاء فرم های قرارداد (ضمانت)

لیست مدارک مورد نیاز متقاضیان و نحوه ارائه پرونده خریدار :

فهرست مدارک متقاضی :

کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضی

کپی برابر اصل کارت ملی متقاضی (پشت رو)

کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی

گواهی امضا محضری متقاضی

مدارک شغلی متقاضی کارمندها شامل :گواهی اشتغال به کار و کسر از حقوق ، آخرین فیش حقوقی، آخرین حکم کارگزینی

مدارک کاسب : کپی برابر با اصل جواز کسب و یا هر مستندات دیگری که دال بر درآمد متقاضی باشد

تایید جواز کسب ، پروانه بهره برداری و... از اتحادیه و مراجع مربوطه ،سابقه بیمه برای افراد کارمند

پرینت حساب سه ماهه یا شش ماهه جدید

کپی برابر اصل مدارک مدارک ومستندات محل سکونت متقاضی (اجاره نامه،سند مالکیت،به همراه قبض آب،برق، گاز، تلفن)

تاییدیه کتبی کد پستی محل سکونت از اداره پست و یا سایت مربوطه

اخذ استعلام بانکی و اعتبار سنجی از بانک

فرم ثبت نام سامانه ثنا

مدارک چک دهنده/ضامن /ضامنین :

اخذ استعلام بانکی و اعتبار سنجی فرم ثبت نام سامانه ثنا

کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

تایید گواهی امضا محضری

مدارک شغلی ضامن :گواهی اشتغال به کار و کسر از حقوق ،آخرین فیش حقوقی ،آخرین حکم کارگزینی

مدارک جوازکسب : پروانه جواز کسب و یا مستندات دیگری دال بر درآمد باشد تایید جوازکسب /پروانه بهره برداری و...از اتحادیه ومراجع مربوط

پرینت حساب سه ماهه یا شش ماهه تایید کد پستی محل سکونت از اداره پست

کپی برابراصل مدارک ومستندات محل سکونت (اجاره نامه ، سند مالکیت ،استشهادیه محلی ،بهمراه قبض آب برق تلفن)

لیست مدارک مورد نیاز متقاضیان و نحوه ارائه پرونده خریدار :

فهرست مدارک متقاضی :

کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضی

کپی برابر اصل کارت ملی متقاضی (پشت رو)

کپی برابر اصل گواهینامه رانندگی

گواهی امضا محضری متقاضی

مدارک شغلی متقاضی کارمندها شامل :گواهی اشتغال به کار و کسر از حقوق ، آخرین فیش حقوقی، آخرین حکم کارگزینی

مدارک کاسب : کپی برابر با اصل جواز کسب و یا هر مستندات دیگری که دال بر درآمد متقاضی باشد

تایید جواز کسب ، پروانه بهره برداری و... از اتحادیه و مراجع مربوطه ،سابقه بیمه برای افراد کارمند

پرینت حساب سه ماهه یا شش ماهه جدید

کپی برابر اصل مدارک مدارک ومستندات محل سکونت متقاضی (اجاره نامه،سند مالکیت،به همراه قبض آب،برق، گاز، تلفن)

تاییدیه کتبی کد پستی محل سکونت از اداره پست و یا سایت مربوطه

اخذ استعلام بانکی و اعتبار سنجی از بانک

فرم ثبت نام سامانه ثنا

مدارک چک دهنده/ضامن /ضامنین :

اخذ استعلام بانکی و اعتبار سنجی فرم ثبت نام سامانه ثنا

کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

تایید گواهی امضا محضری

مدارک شغلی ضامن :گواهی اشتغال به کار و کسر از حقوق ،آخرین فیش حقوقی ،آخرین حکم کارگزینی

مدارک جوازکسب : پروانه جواز کسب و یا مستندات دیگری دال بر درآمد باشد تایید جوازکسب /پروانه بهره برداری و...از اتحادیه ومراجع مربوط

پرینت حساب سه ماهه یا شش ماهه تایید کد پستی محل سکونت از اداره پست

کپی برابراصل مدارک ومستندات محل سکونت (اجاره نامه ، سند مالکیت ،استشهادیه محلی ،بهمراه قبض آب برق تلفن)

برای مشاهده اقساط بصورت لیزینگ پس از کلیک (=)منو شرایط اقساطی کلید کنید

منبع: سقف مردم
14 مرداد 1399
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد