کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

خرید مسکن با یک سوم قیمت روز بازار

فروش علوم لیزینگ مسکن و مستغلات سقف مردم حمایت از خریداران و پشتیبانی از سازنده های مسکن

سید مرتضی سجادی هستم ، متخصص فروش علوم اقساطی املاک ومستغلات ،سقف مردم جستجوگری فعال است که دغدغه های مالی و مشکلات خرید و فروش بازارمسکن را شناسایی می کند. و برای رهایی از شرایط نامطلوب فضایی

امن برای مردم ، بازار سازی جدید ایجاد می کند.

سقف مردم مانع فروش هر پیش فروشی بدونه در نظر گرفتن R and D میشود. چرا که اگر سازنده حمایت و پشتیبانی سقف مردم برخوردار نشود،علاوه برعدم رشد بیشترساخت ،چند صد مشاغل بیکار می شود که باعث بی ثباتی وعدم توان خرید روز بازار می گردد.

هدف خدمات لیزینگ مسکن و مستغلات سبقت ازساخت وسازسال های قبل بجای نگاه کردن به رشد، اعداد ارقام یا تورم می باشد ، انبوه سازان ومتقاضیان در بازار طبق برنامه های حقوقی، و بانکداری در شرایط خاص اقتصادی طراحی شده سقف مردم از حمایت و پشتیبانی برخوردار می شوند.

ارایه خدمات فروش علوم لیزینگ سقف مردم سرعت دادن خرید و بالا بردن توان خرید روزنیاز بازار، انتقال نیازپول روز بازاربرای سازنده ها در بخش خصوصی سازی ،در مسکن بعنوان سکوی پرش همچنین اقدام به تصمیمات جدید و شناسایی کردن مسیرهایی چهارجهتی که سازنده را به موفقیت میرساند.

اول: شرایط کسب وکار سازنده و مالک می باشد، بمنظور شفاف سازی نقاط ضعف و نقاط قوت سازنده مشخص می کند.

دوم : مشخص کردن اهداف ! هدف از اجرا کار وبه کجا سازنده می خواد برسه ، از نظر مالی و قدرت ساخت و قدرت فروش را مشخص می کند.

سوم : مشخص کردن راه هایی برای هدف ! چگونگی وضعیت فعلی که در حال حاضردر بازارموجود است،با امکاناتی لازم و در دسترس در مسیر رامشخص می کند.

چهارم : مشخص شدن نقشه اجرایی و انجام اقدامات ! نقشه اجرای راه طرحی می کند و اقدامات لازم برای رسیدن به هدف با همکاری شما اقدام می کند.

سیستم تعریف شده فروش علوم لیزینگ مسکن و مستغلات سقف مردم با وضعیت فعلی تورم به گونه ای عمل می کند ، که مانند خودرو توربو دار،شتاب سرعت خودرو را افزایش می دهد ، لذا در اقتصاد مالی با جلو گیری از تصمیمات اشتباه و اقدامات تاثیرگذارسرعت و شتاب در بازار برای سازنده ها و انبوه سازان وخصوصی همچنین خریداران روز بازار سرعت می دهد.

توان اجرایی سیستم سقف مردم در خدمات لیزینگ با تحقیق و توسعه فروش بازاربصورت R and Dبه سه بخش تقسیم شده است.

  • میزان اندازه گیری ورشکستگی و سرعت رشد انبوه ساز را از تورم حساب می کند.
  • میزان نوع فروش و رشد ساخت و ساز نسبت به تورم در بازار فعلی اندازه گیری می کند.
  • ظرفیت تشخیص انتقال پول روز بازار برای سبقت از تورم محاسبه و اجرا می کند.

نقش سقف مردم :

سقف مردم به مانند قطب نمای کشتی در اقیانوس یا دریا طوفانی می ماند که با وجود موج های چند برابر کشتی ناخدای کشتی

نه دید کافی از صخره روبرو دارد، و نه اطلاعی از صخرهای کف دریا فقط تنها با اعتماد به قطب نما میتواند از طوفان کشتی

و سرنشینان خود را نجات دهد، در واقع استفاده از سقف مردم در این بازار لازم الجرا و حیاتی است.

ارایه خدمات لیزینگ با پشتیبانی سقف مردم :

پیش بینی بازار،تحلیل و تحقیق نوع خدمات ، جمع آوری بانک اطلاعات، بازاریابی ، تبلیغات و فروش، استعلام و اعتبار سنجی از بانک مرکزی، تشکیل پرونده خریدار، تهیه و تنظیم عقد قرار داد اجاره به شرط تملیک، پیگیری مطالبات ، عملیات اجرایی تعهدات طرفین، ثبت گزارشات آنلاین می باشد.

دوست عزیز لطفا سقف مردم را با پیشنهادات و نظرات با شماره واتساپ 09199783143 بهرمند کنید.با تشکر سید مرتضی سجادی

25 اردیبهشت 1401
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد