کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

درصد سود املاکها سقف مردم

منافع ها ومزیت های همکاری خریداران و فرشندگان و املاک های معتبر کشور،در کارگزاری لیزینگ مسکن و مستغلات سقف مردم

منافع ومزیت های همکاری خریداران و فرشندگان و املاک های معتبر کشور،درکارگزاری لیزینگ مسکن و مستغلات سقف مردم

با توجه به معرفی هر ملکی از طرف املاک یا اشخاص حقیقی و حقوقی به سقف مرم معرفی گردد.بابت فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک 24 ماهه تا 36 ماه طبق توافقات سقف مردم با مالک یا املاکهای معتبردرآمدی که بابت فروش حاصل میشود،از

5 درصد حق العمل کارگزاری وجعاله طبق ماده 357 و 561 قانون تجارت در صورتی که صاحب سند یا متصدی املاک با شرایط کارگزاری لیزینگ مسکن و مستغلات بصورت اجاره به شرط تملیک با سقف مردم بعنوان فروشنده توافق نماید 15 درصد پس از راس قرارداد به حساب وی پس از نقل و انتقالات اسناد واریز میگردد.در صورتیکه مراجعه مستقیم صاحب سند بدون معرفی املاک فروشنده با سقف مردم توافق گردد، 5 درصد از جعاله حاصل تخفیف به فروشنده می گردد.

هر دفتر فروش املاک و مستغلات درصورتیکه برای معرفی خریدار به کارگزاری لیزینگ مسکن و مستغلات سقف مردم اقدام نماید 20 درصد جهت بهره بری بعنوان جعاله و چنانچه خریدار مستقیم بدون معرف املاک اقدام کند 5 درصد تخفیف جعاله به خریدار تعلق می گیرد.

بابت هر ملک 5درصد حق العمل و جعاله کارگزاری سقف مردم میباشد.

لازم بذکر است برای تشکیل پرونده فروش از طرف املاک یا صاحب سند جهت استعلامات ملک بعنوان تسلسل ایادی بمنظور(قطع هر گونه دستها بعنوان تهدید مالکیت، یا سلب هرگونه امتیاز از ملک ) درنظرگرفته می شود.

تصویر کارت ملی و شناسنامه و سند و هر گونه مستندات به کارگزاری لیزینگ سقف مردم همزمان با ثبت نام اقدام پذیراست.

متقاضی گرامی، کارگزاری لیزینگ سقف مردم در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت مالی، معنوی، حقوقی خریداران و فروشندگان همراه و پشتیبان شماست.

ثبت نام و اخذ وجه تسلسل ایادی جهت تشکیل پرونده فروش، فرد حقیقی یا حقوقی به همراه تصویر سند ملک و تصویر کد ملی مبلغ 20،000،000 ریال میباشد. در صورت ثبت نام به هر دلیلی از ادامه همکاری صاحب سند خوداری کند، یا رد استعلام شود وجه واریز شده کارشناسان به وی عودت داده نخواهد شد.

منبع: سقف مردم
06 فروردین 1401
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد