کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

طرح توسعه سرمایه گذاران خودرو مسکن و مستغلات

پشتیبانی سقف مردم ایجاد فرصت های شغلی برای احاد مردم جهت رشد، مالی درآمد در بخش های خودرو ، مسکن ومستغلات

سقف مردم با پشتیبانی و هدایت مردم و در راستای خدمات توسعه فروش و جلوگیری از واسته گری عملیات بانک ها بمنظور منافع شرکتهای لیزینگ طرح توسعه سرمایه گذاران خودرو و مسکن و مستغلات مستقیم بدون

واسته بانکها وسود جویان شرکتهای لیزینگ برای مشارکت احاد مردم اعلام می نماید.

شرکتهای لیزینگ با سود 30 درصد با توافق 21% ازبانکها پول مردم دریافت می کنند،و بانکها با توافق 18% پول مردم دریافت می کنند، و دوباره از مردم بعنوان متقاضی خودرو، و مسکن جهت منافع

خود استفاده می کنند.

سقف مردم با در نظر گرفتن خدمات و تجربه ها ، با همکاری کارشناسان و متخصصین و ایجاد طرح مشارکت سرمایه گذاران خودرو علاوه بر پشتیبان مشارکت مستقیم مردم جهت عدم جلوگیری از ضعیف شدن مردم

برای سرمایه گذاری در سقف مردم فرصتی درآمدزایی برای احاد مردم بعنوان سرمایه گذارمستقیم در بخش خودرو ، مسکن و مستغلات بدونه دخالت و واسته گری بانکها و لیزینگ برای مردم ایجاد کرده است.

سقف مردم در واقع بدونه دخالت بانکها و شرکتهای لیزینگ راه کارهایی مدرن فرصتی برای بهره وری سود 30% از بازارجهت رشد اقتصادی مالی و معنوی و حقوقی ایجاد نموده است.

$$$ رشد اقتصادی در سقف مردم

تعریف رشد اقتصاد، یا رشد مالی در سقف مردم مانند بدن انسانی است که تمام اعضای بدن سالم وسلامت هست اما خون در بدن یا کم هست، یا جریان ندارد.

چرخش گردش مالی در زندگی احاد مردم مانند احیا و قوی شدن پیکر مردم می شود. همین امر باعث رونق بازار و خیر و برکت همگانی و فرصتی برای خریداران و فروشندگان بشمار می آید.

$$$ رشد معنوی مردم در سقف مردم

سقف مردم با مستنداتی از قبیل آیات قرآنی و احادیث قصد هدایت و یکپارچکی و رشد و حمایت همگانی ازیکدیگر بدونه وابستگی به ارگانهایی که در راس بازار برای منافع خود استفاده از عدم آگاهی مردم جهت

بدست آوردن سود بیشتری از بازار اقداماتی بمنظور تضعیف کردن عقاید مردم وتسلط بیشتر به بازار طرح توسعه سرمایه گذاران در بخش های خودرو ، مسکن و مستغلات با مشارکت خود مردم بدونه دخالت و

توجه زیاد خواهان طمار اهداف خود را اجرا می نماید، سقف مردم با مشارکت مردم جهت پیاده سازی طرح های سرمایه گذاری منافع مردم خود را گزارش و پیگیری و اعلام می نماید.

طبق موارد بررسی شده عقاید، معنوی مردم و امنیت حقوقی وامنیت مالی یکی از دلایل عدم آگاهی احاد مردم باعث ایجاد فرصت و بدست آوردن موقعیت برای بانکها و شرکتهای مرتبط باعث جمع آوری سالانه

هزاران میلیارد شده از طرفی عدم آگاهی احاد مردم سبب شدن تضیف روز افزون مالی مردم و از طرفی تضعیف کردن عقاید مردم گردیده است. به همین دلیل 3 نکته از موارد اساسی در حوزه عقاید معنوی

مردم ، امنیت حقوقی مردم، امنیت مالی مردم جهت هوشیاری و حمایت و یکپارچکی بمنظور پشتیبانی مرم اشاره شده است.

کارکردن سرمایه بصورت اقساطی نسبت به عقایده بعضی مردم و عدم بی اطلاعی ربا مردم فرض می کنند.درصورتی که فلسفه این موضوع متفاوت است ،از طرفی دیگر اعداد ارقام به خودی خود کار می کند

بی وقفه به شرط اینکه در مسیر درست قرار بگیریم، لازمه این موضوع تجربه ها اثبات می کند، رشد اعداد ارقام دقیق تر و تخصصی تر بخواهیم تعریف کنیم، رشد جمعیت، رشد سن و سال آدم ها و رشد کسب

و کارهای جدید اما سوال اینجاست چرا برای احاد مردم اعداد ارقام کار نمیکند یکی از دلیل ها عقاید و رفتارهای است که در مسیر اجرایی اشتباه قرار گرفتند. و نتجه مورد نظر عکس می شود.

امنیت حقوقی : شامل دسته از مردمی هستند که هیچ اطلاعی از نحوه تجارت و کسب کار بخصوص فروش اقساطی در بخش خودرو ندارند و به همین دلیل برگشت پول خود را یک کار پر ریسک فرض می

کنند.همین امر باعث تضیف شدن و عدم اقدام اکثر مردم هست.

امنیت مالی : یکی دیگر از عقایده مردم هست که به شدت خطر ناک و تاثیر گذار روی عملکرد و تجارت و کسب و کارها بخصوص فروش اقساطی است، با ذهنیت سمی اکثرا فکر می کنند کسی که اقساطی

خرید می کند از نظر مالی ضیعف و ناتوان هست ، و توان پرداخت نقدی را در حال حاضر ندارند یا توان پرداخت اقساط را ندارند ، در صورتیکه در حال جمع کردن سرمایه و پس انداز است برای هدفی که

برای خود قرارداده است،فروش اقساط یا لیزینگ یک فرصت استثنای برای اکثر مردم به شمار می آید، با حداقل پس انداز خرید کنند، درواقع صندوق پس انداز همان خودرو یا ملکی است یا کالای مورد نظر

خود را زودتر از وقت و زمان خریداری می کند . با آگاهی این که اعداد ارقارم منتظر من نیستند که من کی، چه زمان اقدام کنم.

روشن شدن این موضوع در این سه مورد اشاره شده در بازنگری عقایده معنوی مردم ،عقایده امنیت مردم و عقایده حقوقی مردم باعث رشد و پیشرفت مالی، معنوی، وحقوقی ورشد و توسعه بازاربدست خود

مردم میشود.به همین منظور خوارستار ارسال این اخباربرای عزیزان و نزدیکان شما و دعوت شما و دوستان جهت سرمایه گذری خودرو می باشیم.

امام صادق علیه السلام:

هر کس بخواهد تجارت کند باید احکام دین خود را بیاموزد. تا حلال را از حرام بازشناسد، کسی که احکام دین خود را نیاموزد و تجارت کند در کام شبهات فرو غلتد. ( وساِل الشیعه)

امام علی السلام:

کسی که به کارو ستد آگاه نیست نباید وارد بازار شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

در سه چیزبرکت است :فروش مدت دار، وام دادن به دیگران و مخلوط کردن گندم باجو برای مصرف خانه نه فروش ( کنزالعمال)

متخصصانی که حافظ منافع مردم با قاطعیت هستند.

مدیریت حرفه ای ضامن اعتبار و بازدهی سقف مردم برای سرمایه گذاری است. ما در شرکت تامین سرمایه سقف، تیمی از مدیران و تحلیل گران با سابقه و به نام را گرد هم آورده ایم تا بیشترین بازدهی ممکن

را نصیب سرمایه گذاران محترم نماییم.

ثبات در مدیریت، اشراف به بازار، رصد و تحلیل به موقع، انتخاب های درست، بازدهی مطمئن و کاهش ریسک از ویژگی های یک تیم مدیریت حرفه ای است و ما در شرکت سقف مردم همواره سعی در فراهم

آوردن بهترین شرایط برای سرمایه گذاران محترم را داریم. قدمت، اعتبار و سرمایه جذب شده نشان از اعتماد سرمایه گذاران به سقف مردم تحت مدیریت ما می باشد.

منبع: سقف مردم
24 فروردین 1401
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد