کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

قوانین همکاری دفتر مشاور املاکها با کارگزاری مسکن و مستغلات لیزینگ سقف مردم

وظایف املاک بعنوان همکار برای سفارشات فروش محصول ( مسکن یا مستغلات)در کارگزاری لیزینگ مسکن اجاره به شرط تملیک

1 _ فرم جعاله و ثبت نام مشخصات ملک جهت تشکیل پرونده فروش

2_ طرح دلیل خرید، خریدار و توجیح سود خریدار با همکاری فروشنده

3_ پیش بینی و آینده نگری ملک با توجه به موقعیت جغرافیایی برای جلب نظر خریدار

4_ موقعیت آرامش و سکوت محل یا امنیت منطقه ، راحتی و انتقال احساس خوب

5_ امتیازات گرفته شده ،یا مجوزاتی که در حال حاضر تعلق میگردد،طبق اسناد مکتوب زمیمه

6_ کشف هرگونه تهدید مالکیت از طرف شهرداری ، اوقاف،و ارگانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و استعلامات مرتبط

7_ محاسبات سرانه زمین با آپارتمان جهت متقاعده سازی قیمت

8_ شناسایی نیازهای فروشنده و دلایل فروش و اهداف فروشنده شخصیت شناسی

9_ توافقات مشتری جهت پرداخت استعلامات کارگزاری لیزینگ

10_ شناسایی افراد و بازار هدف خرید ملک مورد نظر

منبع: سقف مردم
26 اسفند 1400
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد