کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

قیمت روز بازار خودرو سقف مردم

خرید وفروش بازارخودرو

سقف مردم با توجه به تعهد که برای تهیه خودرو برای متقاضیان گرامی دارد، وازطرفی لیزینگ خودرو برای متقاضیان گرامی توسط شرکتهای معتبردرحوزه لیزینگ فعالیت دارند پیگیری واقدام مینماید، به دلیل اینکه سایت های که قیمت روز خودرو روزانه اعلام میکنند و وهیچ تعهد وحتی پاسخ برای متقاضیان ندارند.سقف مردم با ارتباط قوی دربازارخودروقیمت روز بازار واقعی بر مبنای قیمت خرید وفروش بازار اعلام مینماید.تماس:08633282077-

Morteza, [۲۸.۱۰.۲۱ ۲۱:۱۰]
مورخ 1400/8/6 کارگرازاری خودرو املاک و مستغلات سقف مردم 08633282077-09199783143-09185991613 پراید 111 قیمت 158/500/000 پراید 131 قیمت 140/000/000 پراید وانت قیمت 167/000/000


تیبا یک قیمت 153/000/000 تیبا 2 قیمت 165/000/000 تیبا پلاس قیمت 177/000/000


کوییک معمولی قیمت 173/000/000 کوییک آر قیمت 172/000/000 کوییک اتو مات 238/000/000


ساینا قیمت 164/500/000 ساینا اس قیمت 185/000/000 ساینا پلاس قیمت 189/000/000


پژو405 تک 99 قیمت 237/500/000 پژو405 دوگانه قیمت 271/000/000 پژو 405اس ال ایکس 252/000/000


سمند ال ایکس 253/000/000 سمند ای اف تک 271/000/000 سمند دوگانه 295/000/000


پژو206 تیپ دو 253/000/000 پژو 206 تیپ 5 293/000/000 وی هشت 99 289/500/000 رانا پلاس پلاس 249/000/000

مورخ 1400/8/5
کارگرازاری خودرو املاک و مستغلات سقف مردم 08633282077-09199783143-09185991613


سمند ال ایکس 252/000/000 سمند ای اف تک 272/000/000 سمند پلاس آزاد 288/000/000


پارس سال تک 295/500/000 پارس دوگانه 309/000/000 پارس تیو فایو 324/500/000


207دنده هیدرولیک 322/000/000 207 دنده سقف 333/000/000 207دنده سقف شیشه 448/000/000 207 اتو سقف فلزی 444/500/000


آریسان 99برج 8 قیمت 193/500/000 کاراتک سفید 264/000/000 نیسان تک آپشنال 1400 قیمت 266/000/000 نیسان دیزل 99برج 3 قیمت 351/000/000 کاپرا دوکابین 634/000/000

مورخ 1400/8/3

کوییک معمولی مدل 1400/4 قیمت 171/000/000

نیسان آپشنال تک سوز مدل 1400/6 قیمت 266/500/000

کوییک R نقره ای مشکی قیمت 173/000/000

206تیپ 2 مدل 1400 بیمه 12ماه قیمت 245/500/000

سمند lx مدل 99/7 قیمت 229/500/000

ساینا اس مدل 99/12 قیمت 176/000/000

تیبا صندق مدل 1400 بیمه 12 قیمت 147/500/000

مورخ 1400/7/21

ساینا مدل 1400/5قیمت 159/500/000با ضبط

کوییک آر سفید مشکی 1400/4 172/500/000

تیبا صندوق مدل 99/12قیمت 141/000/000

206 تیپ 2 مدل 99/12 قیمت 242/000/000

131 مدل 99/12 تحویل 1400/7 قیمت 138/000/000

ساینا مدل 1400/4 قیمت 158/000/000

کوییک آرسفید مشکی مدل 1400/6 قیمت 172/500/000

تیبا صندوق مدل 1400/3 قیمت 147/700/000

کوییک آرسفید مشکی 99/12 قیمت 171/500/000

151مدل 1400/1/20 قیمت 159/500/000

کوییک سفید مدل 1400/5 قیمت 170/000/000

تیبا 2مدل 1400/4/28 قیمت 158/000/000

تیبا صندوق مدل 1400/4 با ضبط 148/500

مورخ 1400/7/19

بنام خدای بخشنده مهربان قیمت روز خودروهای سقف مردم

کوییک ارسفید قرمز 1400/6 قیمت 169/000/000

کوییک ار سفید مشکی 1400/6 قیمت 173/000/000

تیبا 2 مدل 1400/6 قیمت 159/000/000

نیسان آپشنال تک مدل 99/12 گارد و جک 273/500

نیسان اپشنال مدل 1400/5 قیمت 293/000/000

کوییک ارسفید قرمز 1400/5 قیمت 169/500/000

تیبا 2 پلاس مدل 99/11 قیمت 169/500/000

کوییک ار سفید مشکی 1400/3 قیمت 173/000/000

09199783143

1400/7/18

(بنام خدای بخشنده مهربان) قیمت روز خودروهای سقف مردم

تیباصندوق 99/5یکسال بیمه کامل با گارانتی فعال 300کارکرد 142/000/000

تیبا صندوق مدل 1400/6 قیمت 149/000/000

تیبا صندوق 1400/4 قیمت 148/500/000

ساینا مدل 99/12قیمت 174/000/000

تیبا 2نوکمدادی مدل 1400/6 قیمت 161/000/000

مورخ 1400/1/28
کارگزاری لیزینگ خودرو سقف مردم
ساینا مدل ۹۹/۱۱
با ضبط و سنسور 141/000

کوییک مدل ۱۴۰۰((مشکی))

۱۵۷/۰۰۰

تیبا ۲سفید مدل ۱۴۰۰
پلاک تهران
۱۳۷/۸۰۰
کارگزاری لیزینگ خودرو:08633282077

تیبا صندوق مدل ۱۴۰۰بیمه برج ۱

۱۲۸/۵۰۰
شماره های تماس:09199783143

کوییک اتومات پلاس مدل ۹۸فاکتور ۹۹/۱۰
۲۰۳/۰۰۰

کارگزاری لیزینگ خودرو:8633282077
نیسان دوگانه آپشنال مدل ۹۸بیمه ۹۹/۱۲
پلاک تهران
۲۳۸/۰۰۰
کارگزاری لیزینگ خودروسقف مردم

کوییک اتومات پلاس مدل ۹۹/۱۲
پلاک تهران
210/000

نیسان تک آپشنال مدل ۹۸فاکتور ۹۹/۱۲
۲۲۳/۰۰۰

کارگزاری لیزینگ خودروسقف مردم
کوییک ار سفید مشکی مدل ۱۴۰۰
۱۶۰/۵۰۰

کوییک ار سفید قرمز مدل ۱۴۰۰
۱۶۰/۷۰۰
کارگزاری لیزینگ خودروسقف مردم

تیبا صندوق مدل ۱۴۰۰

۱۲۸/۵۰
شماره های تماس:

کارگزاری لیزینگ خودروسقف مردم
تیبا صندوق مدل ۱۴۰۰
با ضبط

۱۲۹/۰۰۰

سمند ال ایکس سفید ۱۴۰۰ داخل کرم
پارکینگ افشار

190/500


کارگزاری خودرو سقف مردم
کوئیک سفید سقف مشکی پلاک روز


۱۴۴۵۰۰

کارگزاری خودرو سقف مردم
جکS5سفیدمدل۹۸کارکرد۲۲تا ب رویت صفربرج۱

۵۸۰
کارگزاری خودرو سقف مردم
تیوفایوسفید۱۴۰۰سندرهنی

۲۴۹

کارگزاری خودرو سقف مردم
پراید وانت برج۱۱یا۱۲

۱۰۸

کارگزاری خودرو سقف مردم
دناپلاس سفیدمدل۹۷فول کارکرد۵۰تابیمه برج۴ بدنه سرامیک


۲۷۳
کارگزاری خودرو سقف مردم
اس ال ایکس سفید برج۱۱

کارگزاری خودرو سقف مردم
کوئیک سفید معمولی برج۱۰یا۱۱


۱۴۱

کارگزاری خودرو سقف مردم
دناپلاس توربو دنده سفید برج۱۲


۳۴۶

کارگزاری خودرو سقف مردم
پارس سال سفید برج۱۱

موجود

کارگزاری خودرو سقف مردم
تیپ۲سفید مدل۹۸برج۱۰

۱۸۰کارگزاری خودرو سقف مردم
تیبا۲سفیدب۱۱باضبط

قیمت
۱۳۰کارگزاری خودرو سقف مردم
تمام اراک

کارگزاری خودرو سقف مردم
سورن سفید خریدارم

فوری
کارگزاری خودرو سقف مردم
کویئک مشکی سقف قرمزبرج۱۰


۱۴۴۵۰۰

کارگزاری خودرو سقف مردم


تیبا هاچ بک 129

پنج شنبه 1399/11/23

پژو405SLX قیمت 201

پژو206تیپ 2قیمت 199

پژو SD قیمت 250

رانا قیمت 207

سمندLX قیمت 187

سمند EF7 قیمت 208

سمند EF7 دوگانه قیمت 230

دنا قیمت 265

دنا پلاس توربو قیمت 305

دنا پلاس توربو قیمت 353

دنا پلاس توربو ATقیمت 422

ساینا قیمت 138

ساینا آپشنال 148

تیبا صندوق قیمت 122

تیبا 2 قیمت 132

تیبا 2پلاس قیمت 143

پراید 151قیمت 113

وانت زامیاد قیمت 222

هیوندای اکسلنت قیمت 695

هیوندای النترا قیمت 1100

هیوندای توسان 1750

هیوندای سانتافه 1830

هیوندای آزرا219 قیمت 2350

هیوندای 120 قیمت 745

جک S3 قیمت 460

جک S4قیمت 335

جک S5قیمت 645

قیمت برخی خودروهای پر فروش در بازار تهران در آخرین بروزرسانی مورخ 1399/11/18

🚙 وانت آریسان دوگانه سوز : ۱۳۹ میلیون
🚙 سمند( Lx ) : ۱۷۳ میلیون
🚙 سمند ( ef7 ) : ۱۹۷ میلیون
🚙 سمند ( ef7 دوگانه سوز ) : ۲۲۳ میلیون
🚙 سورن پلاس : ۲۳۳ میلیون
🚙 سمند سورن : ۲۲۲ میلیون
🚙 پژو ( 405 GLx ) : ۱۸۰ میلیون
🚙 پژو ( 405 GLx دوگانه سوز ) : ۱۸۷ میلیون
🚙 پژو ( 405 SLX ) : ۱۸۶ میلیون
🚙 دنا : ۲۴۷ میلیون
🚙 دنا پلاس : ۲۸۵ میلیون
🚙 دنا پلاس توربو : ۳۳۶ میلیون
🚙 دنا پلاس توربو اتوماتیک : ۴۱۲میلیون
🚙 پژو پارس : ۲۰۴ میلیون
🚙 پژو پارس دوگانه سوز : ۲۳۳ میلیون
🚙 پارس ( Lx ) : ۲۴۰ میلیون
🚙 پژو پارس اتوماتیک : ۲۹۷ میلیون
🚙 پژو ۲۰۷ دنده ای : ۲۶۴ میلیون
🚙 پژو ۲۰۷ اتوماتیک : ۳۸۳ میلیون
🚙 پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۱۸۶ میلیون
🚙 پژو ۲۰۶ تیپ ۵ : ۲۳۵ میلیون
🚙 رانا : ۱۹۵ میلیون
🚙 پراید ۱۱۱ : ۱۲۴ میلیون
🚙 پراید ۱۳۱ : ۱۰۵ میلیون
🚙 پراید ۱۵۱ : ۱۱۰ میلیون
🚙 تیبا صندوقدار : ۱۱۷ میلیون
🚙 تیبا ۲ : ۱۲۶ میلیون
🚙 ساینا ساده : ۱۳۲ میلیون
🚙 کویک دنده ای : ۱۳۸ میلیون
🚙 کویک ( R ) : ۱۴۳ میلیون
🚙 هایما اس ۷ : ۶۸۸ میلیون
🚙 جک اس ۵ : ۶۳۵ میلیون
🚙 جک اس ۳ اتوماتیک : ۴۳۸ میلیون
🚙 جک جی ۴ : ۳۱۶ میلیون
🚙 برلیانس (330 H ) : ۳۷۴ میلیون
🚙 چانگان ( cs35 )مدل ۹۸ : ۴۳۴ میلیون

مورخ 1399/11/12

پراید 111 قیمت 123

پراید131قیمت 103

پراید وانت قیمت 109

تیبا 1قیمت 117

تیبا 2 قیمت 125

ساینا قیمت 139

کوییک قیمت 137

کوییکR قیمت 144

سمند EF7قیمت 193

پژوه207قیمت 263

پژوپارس سال قیمت 200

پژوپارس دوگانه قیمت 229

پژو206 صندوقدار قیمت 240

دنا تیپ 1 قیمت 250

دنا پلاس تیپ1 قیمت 289

دنا پلاس توربو قیمت 332

دناپلاس توربو اتوماتیک 410

است.1399/11/11

جکS5سفیدمدل۹۹برج۴کارکرد۷تا ب رویت صفر۶۳۰


کویئک rسفیدسقف قرمزبرج۷گارانتی فعال۱۴۴۵۰۰


پارس سال سفید مدل۹۹کارکرد۵تا باکارت برج۱۱

۱۹۹

کوئیک سفید سقف قرمزبرج۱۰یا۱۱

۱۴۶۵۰۰


۲۰۶صندقدارسفیدمدل۹۸برج۹خشک

۲۳۴۵۰۰

۲۰۷سفید پلاک روزفول


۲۷۲

پراید۱۳۱سفیدبرج۱۰

۱۰۸۵۰۰


۲۰۷سقف شیشه برج۹ سفید


۳۰۷

1399/10/29

دنا پلاس توربو سفید
۳۴۴/۰۰٠
اریسان سفید برج ۸
۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰
پارس تیو فایو سفید برج ۱۰
۲۳۹/۵۰۰/۰۰۰
دنا پلاس مشکی روز
۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰
پارس سال سفید ب١٠
٢٠٤:٥٠٠
۲۰۷دنده سفید فوول ب۱۰
272/000
۱۵۱سفید ب۱۰
۱۱۱/۵۰۰/۰۰۰
تیپ۲سفید تحویل فردا
۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۷سقف شیشه خاکستری
۳۱۱/۰۰۰
۲۰۷سقف شیشه مشکی
۳۱۹/۰۰۰
دنا پلاس توربو مشکی
۳۴۶/۰۰۰
ال ایکس سفید ب۹با کارت
۱۷۸/۵۰۰
سورن سفید ب۷با کارت
۲۳۵/۵۰۰۰
ای اف تکسوز سفید با کارت
۱۹۷/۵۰۰
ای اف دوگانه سفید ب۹
۲۲۴/۰۰۰
اس ال ایکس سفید
۱۹۴/۰۰۰
اس ال ایکس خاکستری
۱۹۴/۰۰۰
اس ال ایکس نقره ای
۱۸۶/۵۰۰
۴۰۵دوگانه سوز نقره ای
۱۸۳/۰۰۰
۴۰۵دوگانه سوز خاکستری
۱۸۴/۵۰۰
۱۳۱سفید ب۱۲
مدل ۹۹
۱۰۲/۰۰۰
تیبا ۲سفید با ضبط
۱۲۸/۰۰۰
تیبا صندوق سفید
۱۱۹/۵۰۰
۱۵۱سفید
۱۱۳/۵۰۰
کوییک سفید
۱۴۲/۵۰۰
کویبک سفید سقف قرمز
۱۴۶/۵۰۰
تیپ۲سفید ب۶
با کارت طلایی گارانتی فعال
۱۸۷/۰۰۰
دنا پلاس اتومات سفید کاردکس
۴۰۵/۰۰۰
ایکس ۳۳
مدل ۹۹
۴تا کار
۴۸۵/۰۰۰
پارس سال سفید روز
۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰
٤٠٥تكسوز نقره ای ٧تا كار
مدل ٩٨
اریسان سفید برج ۸
۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰

دوشنبه .....مورخ 1399/10/22

سمند اس ایلیکس.....185/500

ساینا دنده .........136/500

کوییک .........145/500

کوییک آر ...........150/700

تیبا صندوق.........120/600

پژوای ایلکس.......200/500

151 ........114/000

111 ............129/000

تیبا2 .............129/500

1399/10/15 دوشنبه

سمندEF7 تکسوز 206/000/000

151 برج 8 سفید 114/500/000

206 تیپ 2مدل 98یکسال بیمه 187/000/000

دنا پلاس اتومات 430/000/000

207 مشکی 298/000/000

استیپ وی اتوماتیک کارکرد5000 مقطوع 420/000/000

کوییک آرسفید مشکی 151/000/000

چهارشنبه 1399/10/10

تیبا هاچ بک 130/500/000

کوییک آر 152/000/000

دنا مشكی با كارت طلایی ب٩
با كروز
265/000/000

دنا پلاس سفید بدون کارت ب۱۰
305/000/000
اریسان سفید ب۸
143/000/000
۱۱۱سفید ۹۸ب۱۰
۱سال بیمه 116/000/000
اریسان سفید ب۸
142/000/000
۴۰۵دوگانه سوز نقره ای ب۹
188/000/000
دنا مشکی با کروز با کارت طلایی ب۹
270/000/000
ای اف تکسوز مشکی ب۸
195/000/000
اریسان سفید ب۸
142/000/000
ساینا سفید پلاک ب۸
134/500/000
۲۰۷دنده سفید فول ب۶
293/000/000

قیمت خودروها 1399/9/30 دو شنبه

۱۳۱سفید ۹۹ب۷
۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰
تیپ ۲ خاکستری برج ۹
۱۸۳/۰۰۰/۰۰۰
پارس تیو فایو سفید برج ۹
۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰
پارس تیو فایو خاکستری برج ۹
۲۳۸/۰۰۰/۰۰۰
تیپ ۲ سفید برج ۹
۱۸۱/۰۰۰/۰۰۰
پارس اتومات سفید با کارت طلایی
۲۸۶/۵۰۰/۰۰۰
پارس اتومات سفید با كارت طلایی ب٨
٢٨٧/٠٠٠/٠٠٠

تیپ٢خاكستری ب٨
١٨٢/٥٠٠/٠٠٠
۴۰۵دوگانه خاکستری ب۸
۱۷۸/۵۰۰/۰۰۰
جک اس۵سفید ب۴
٦٦٠/٠٠٠/٠٠٠
ساینا سفید ب٩
١٢٦/٥٠٠/٠٠٠
ای اف تكسوز سفید با كارت طلایی ب٨
189/000/000
٤٠٥تكسوز خاكستری ب٣با كارت طلایی
۱۸۱/۰۰۰/۰۰۰
دنا پلاس اتومات سفید
٤١٩/٠٠٠/٠٠٠
دنا پلاس اتومات سفید ب٨
۴۱۹/۰۰۰/۰۰۰
ای اف دوگانه سفید ب٩
۲۱۵/۵۰۰/۰۰۰

پارس تیو فایو سفید برج ۹
۲۳۵/۵۰۰/۰۰۰
پارس تیو فایو خاکستری برج ۹
۲۳۸/۰۰۰/۰۰۰
پارس سال سفید ب٩ 194/800/000
دنا سفید ب۱۰مدل ۹۸
229/000/000
رانا سفید با کارت طلایی ب۳
203/500/000

وی۸مشکی ب۸
243/000/000
۱۵۱ سفید برج ۳ گارانتی فعال
۱۰۵/۵۰۰/۰۰۰
هایما اس سون سفید ۹۹برج12
660/000/000
تیبا صندوق ب۹
١١٢/٠٠٠/٠٠٠

تیپ٥سفید ٩٨ب١١
۲۳۳/۰۰۰/۰۰۰
تیپ٥مشكی ب١١
٢٤١/٠٠٠/٠٠٠
پارس تیو فایو سفید برج ۹
۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰
پارس تیو فایو خاکستری برج ۹
۲۳۷/۵۰۰/۰۰۰

ال ایکس سفید با کارت طلایی داخل مشکی
١٧١/٠٠٠/٠٠٠
ساینا سفید ب۹
۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰
دنا سفید با كارت طلایی
٢٥٢/٠٠٠/٠٠٠
وی٨مشكی ب٨
235/000/000

ای اف تكسوز سفید ب٨
185:500/000
١٣١سفید ب٧
101/600/000

تیو٥سفید با كارت طلایی ب٦
١٠٠٠تا دونه كار
232/000/000

اریسان سفیدپلاك روز
١٤١/٠٠٠/٠٠٠

تیپ٢مشكی ب٨
١٨٤/٥٠٠/٠٠٠
کوییک سفید برج ۹
۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰
تیو٥سفید روز
٢٣٥/٠٠٠/٠٠٠
ای اف دوگانه سفید با كارت طلایی ب٨
214/500/000

پارس سال مشكی با طلایی ب٨
١٩٨:٧٠٠/٠٠٠

تیو٥مشكی پلاك روز
٢٣٩/٠٠٠/٠٠٠

قیمت خودروها 1399/9/27روزپنجشنبه

دنا سفید با كارت طلایی ب٨
258/000/000
دنا خاكستری با كارت طلایی ب٨
261/000/000
دنا مشكی با كارت طلایی ب٨
262/500/000
ال ایكس سفید با كارت طلایی ب١٢مدل ٩٨
169/700/000
ای اف دوگانه خاكستری با كارت طلایی ب٨
223/000/000
٤٠٥دوگانه خاكستری ب٨
179/000/000
٤٠٥دوگانه نقره ای ب٨
178/500/000
تیو٥مشكی ب٩تحویل فردا
239/000/000
تیو٥سفید ب٩
237/500/000

پارس سال سفید ب٩بدون كارت
197/000/000
تیپ٥سفید با كارت طلایی پلاك ب٥
245/000/00
اس ال ایکس سفید ب۸
184/500/000
٢٠٧اتومات سفید ب٢با برقی
399/000/000
ال ایکس سفید ب۸
176/000/000
نیسان دوگانه ب۴
245/000/000
هایما اس٧سفید ٩٩
684/000/000.6K

حواله ۱۳۱سفید
94/500/000
تیپ ٢سفید ب٩
181/500/000
پارس تندر سفید ٩٨ب١٢
325/000/000
١١١سفید ب٥
128/000/000
ال ایكس سفید داخل مشكی پلاك روز
174/000/000
ال ایكس سفید با كارت طلایی ب٨
176/500/000
تیبا صندوق ب۹
112/000/000
تیپ۲مدل۹۹سفید
۱۸۱/۰۰۰/۰۰۰
.دنا پلاس سفید۹۹ب۹
۲۹۶/۰۰۰/۰۰۰
پارس دوگانه۹۹ب۸یا ۹
۲۲۴/۵۰۰/۰۰۰
.کوئیک سفیدمشکی ۹۹ب۸
138/900/000
.دنا پلاس ۹۹ب۹مشکی
۲۹۹/۰۰۰/۰۰۰۰
هایما اس٧سفید ب٢
١٧تا كار به رویت صفر
۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

تیبا ۲سفید ب۹
121/000/000
سورن سفید ب۹
227/000/000

تیو۵مشکی ب۸
تحویل فردا 239/000/000

هایما اس۷مشکی ۹۷
۷تا کار
615/000/000
استپ وی اتومات سفید ٩٧
٥تا كار
435/000/000
پارس سال سفید بدون كارت پلاك ب٩
196/500/000
تیو۵سفید باکارت طلایی ب۵
239/500/000
۴۰۵دوگانه خاکستری ب8
178/500/000
دنا پلاس اتومات سفید ب٨
419/000/000
ال ایکس سفید ب۷
173/500/000
تیو۵مشکی پلاك روز
۲۳۸/۰۰۰/۰۰۰
نیسان دوگانه ابشنال برج ۴
۲۵۴/۰۰۰/۰۰۰

آخرین قیمت اعلامی برخی خودرو ها در بازار روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه

قیمت های اعلامی معاملاتی امروز در بازار خودرو تا ساعت ۱۴ ظهر بوده است.


پراید ۱۳۱: ۱۰۲
پراید ۱۱۱: ۱۲۳
پراید ۱۵۱: ۱۰۷
تیبا صندوقدار: ۱۱۴
تیبا ۲ : ۱۲۳
تیبا ۲ پلاس: ۱۳۲
ساینا : ۱۲۸
کوئیک : ۱۳۹
کوئیک آر: ۱۴۴
کامیونت نیسان تک سوز آپشنال: ۲۳۵
کامیونت نیسان دوگانه سوز با لاستیک رادیال: ۲۳۸
کامیونت نیسان دیزل: ۲۵۸
وانت کارا تک کابین: ۲۰۰
وانت آریسان: ۱۳۹
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۱۸۳
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ : ۲۴۴
پژو ۲۰۶ صندوقدار: ۲۳۴
پژو ۲۰۷ دنده دستی بافرمان برقی و کروز: ۲۸۲
پژو ۲۰۷ پانوراما دنده دستی: ۳۰۹
پژو ۲۰۷ اتوماتیک صندوقدار: ۴۱۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک هاچبک: ۴۰۲
اچسی کراس مدل ٩۸: ۳۶۰
پژو پارس اتوماتیک: ۳۰۰
پارس ال ایکس : ۲۳۹
پارس دوگانه سوز : ۲۳۰
پارس سال : ۱۹۸
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس: ۱۷۷
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۱۸۰
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس: ۱۸۳
دنا تیپ ۱ : ۲۵۵
دنا پلاس: ۲۹۲
دنا پلاس توربو : ۳۵۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک: ۴۳۰
سمند ال ایکس: ۱۷۳
سمند EF۷ تکسوز: ۱۹۵
سمند EF۷ کلاس ۱۶ دوگانه سوز: ۲۲۰
رانا : ۲۰۲
هایما اس ۷ : ۶۸۰
جک اس ۵: ۶۶۰
جک اس ۳: ۴۹۰
چانگان مدل ٩۸: ۴۸۰
رنو ساندرو استپ وی مدل ٩۸: ۴۸۰
رنو استپ وی اتوماتیک: ۵۱۰
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال مدل ٩۸: ۸۰۵
پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸: ۸۳۰
مزدا ۳ مدل ٩۸: ۸۸۵
سیتروئن C۳ مدل ٩۸: ۸۱۵
تیگو ۷: ۸۶۵
النترا : ۱۰۴۰
سوزوکی گرند ویتارا مدل ۹۸ : ۹۵۵

مورخ 1399/9/23 تماس:08633282077-09199783143پراید ۱۳۱: ۱۰۵
پراید ۱۱۱: ۱۲۵
پراید ۱۵۱: ۱۰۸
تیبا صندوقدار: ۱۱۶
تیبا ۲ : ۱۲۵
تیبا ۲ پلاس: ۱۳۶
ساینا : ۱۳۱
کوئیک : ۱۴۲
کوئیک آر: ۱۴۹
کامیونت نیسان تک سوز آپشنال: ۲۳۸
کامیونت نیسان دوگانه سوز با لاستیک رادیال: ۲۴۰
کامیونت نیسان دیزل: ۲۶۵
وانت کارا تک کابین: ۲۰۰
وانت آریسان: ۱۴۳
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۱۹۱
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ : ۲۴۸
پژو ۲۰۶ صندوقدار: ۲۳۶
پژو ۲۰۷ دنده دستی بافرمان برقی و کروز: ۲۹۲
پژو ۲۰۷ پانوراما دنده دستی: ۳۱۷
پژو ۲۰۷ اتوماتیک صندوقدار: ۴۱۵
پژو ۲۰۷ اتوماتیک هاچبک: ۴۰۵
اچسی کراس مدل ٩۸: ۳۷۰
پژو پارس اتوماتیک: ۳۲۵
پارس ال ایکس : ۲۴۵
پارس دوگانه سوز : ۲۳۵
پارس سال : ۲۰۶
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس: ۱۸۲
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۱۸۵
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس: ۱۹۲
دنا تیپ ۱ : ۲۵۵
دنا پلاس: ۳۰۴
دنا پلاس توربو : ۳۵۸
دنا پلاس توربو اتوماتیک: ۴۳۵
سمند ال ایکس: ۱۸۰
سمند EF۷ تکسوز: ۲۰۲
سمند EF۷ کلاس ۱۶ دوگانه سوز: ۲۲۲
رانا : ۲۰۸
هایما اس ۷ : ۶٩۰
جک اس ۵: ۶۷۰
جک اس ۳: ۵۰۰
چانگان مدل ٩۸: ۴٩۵
ساندرو استپ وی مدل ٩۸: ۵۴۵
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال مدل ٩۸: ۸۱۰
پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸: ۸۳۰
مزدا ۳ مدل ٩۸: ۸۹۰
سیتروئن C۳ مدل ٩۸: ۸۱۷
تیگو ۷: ۸۶۵
النترا : ۱۰۴۰

مورخ 1399/9/21 تماس:08633282077-09199783143

j4 ............... 400،000،000 جک

710،000،000 ...............S5 جک

530،000،000 ...............S3 جک

108،000،000 ............... پراید 131

128،000،000 ................ تیبا هاچ بک

117،000،000 ................ تیبا صندوق

135،000،000................. ساینا EX

151،000،000................. کوییک R

145،000،000 ..............کوییک معمولی

242،000،000 ..............پارس سال دوگانه

320،000،000 ............. دنا پلاس

195،000،000 .............. سمند LX stdn

195،000،000 .............. 206تیپ2سفید

258،000،000 ..............پارس TU5 با کارت طلایی

340،000،000 ............. پارس اتوماتیک سفید

قیمت خودروهای شرکت ایرانخودرو درجدید ترین بروز رسانی


: وانت آریسان دوگانه سوز : ۱۳۸ میلیون
:: پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۱۹۲ میلیون
: پژو ۲۰۶ تیپ ۵ : ۲۵۵ میلیون
: پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۲۴۲ میلیون
: پژو ۲۰۷ دستی : ۲۹۴ میلیون
: پژو ۲۰۷ هاچ بک اتوماتیک : ۴۲۹ میلیون
: پژو ۲۰۷ اتوماتیک صندوقدار : ۴۳۰ میلیون
: پژو ۲۰۰۸ : ۸۲۵ میلیون
: اچ سی کراس(مدل ۹۸) : ۳۹۰ میلیون
: دنا تیپ ۱ : ۲۶۴ میلیون
: دنا پلاس : ۳۱۱ میلیون
: دناپلاس توربو : ۳۸۰ میلیون
: دناپلاس توربو اتوماتیک : ۴۴۸ میلیون
: پژو ۴۰۵ معمولی : ۱۸۹ میلیون
: پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۱۹۵ میلیون
: پژو ۴۰۵( slx) : ۱۹۷ میلیون
: رانا : ۲۲۵ میلیون
: پارس ( Lx ) : ۲۴۵ میلیون
: پارس ( سال) : ۲۰۸ میلیون
: پارس ( دوگانه سوز ) : ۲۳۳ میلیون
: پارس اتوماتیک : ۳۱۸ میلیون
: سمند ( Lx ) : ۲۰۵ میلیون
: سمند سورن : ۲۳۷ میلیون
: سمند ( دوگانه سوز کد ۱۶) : ۲۲۸ میلیون
: هایما ( s7 ) : ۶۸۵ میلیون

06 آبان 1400
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد