سقف مردم با گام های بزرگ برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

چگونگی عملکرد تاثیر گذارپنل فروشگاه های سقف مردم

نحوه حمایت وپشتیبانی سقف مردم برای گسترش ارتقا,درآمد فروشگاه ها

تمام آبش های برتر برای تبادل ارتباطات ودریافت اطلاعات  برای خدمات ونحوه فروش هزاران مشتری درپنل مدیریتی وب سایت دراختیار فروشگاه قرارداده شده

1_تمام مشخصات خریداران بعد ازثبت نام  بعنوان تشکیل پرونده درپنل مدیریت ثبت وبایگانی میشود.

2-هرفروشگاه با دریافت پنل مدیریتی دروب سایت سقف مردم بصورت نامحدود فن آوری وارسال اطلاعات کسب کارخود میتواند برای خدماتی که ارایه میدهد به هزاران مشتری افزایش دهد.

3-هرفروشگاه میتواند اخبارخاص که درحوزه فروش خود توسط پنل مدیریت وب سایت سقف مردم دراختیار دارد برای گسترش ویترین خود اقدام نماید.

4-هرفروشگاه میتواند با اعلام قرعه کشی وارایه جوایز بازدید کنندگان کسب کارمربوط به هرصنف  با ارسال کد رهگیری بابت فروش کالا درسقف مردم بازدید وخرید میکنند،درقرعه کشی برای افزایش و جلب رضایت  مشتری ها همچنین افزایش ارتقاع درحوزه کاری خود اقدام نمایند. 

حق اشتراک هر3ماه پنل فروشگاه ها 327/000تومان میباشد که سقف مردم برای پشتیبانی وحمایت از فروشگاه ها 127هزلرتومن تخفیف خورده وفروشگاه های بیمه اقساطی وپوشاک بصورت رایگان مجهز به وب سایت میشوند. 

قوانین ومقررات سقف مردم با رعایت قانون مدنی برای بهبود رشد و فن آوری اطلاعات کسب کار و گسترش خدمات فروشگاه و بازاریابی

پشتیبان قدرتمندی برای شما  طبق این تعهدات بشرح ذیل میباشد.

1-هر پروانه کسب میتواند یک پنل داشته باشد

2_ هرگونه تعهدی ازطرف فروشگاه به مشتری دروب سایت سقف به عهد صاحب جواز فروشگاه میباشد.

3_هر3ماه مبلغ سیصد وهفتاد ودوهزار تومان حق اشتراک پنل معاملاتی سقف مردم میباشد

4_دارندگان پنل مدیریت سقف مردم با معرفی هرفروشگاه مبلغ 50هزارتومان میتوانند ازسقف مردم دریافت نمایند.

6_هرشهروند گرامی میتواند به ازای معرفی فروشگاه ودریافت پنل مبلغ 50هزارتومن ازسقف مردم دریافت نماید.

 

 ایمیلMorteza.sajadiadi6696@gmaih.com

همراه:09199783143

شماره حساب شرکت سقف مردم ایرانیان0113311201005

شماره کارت6037697530727848

آدرس :اراک خیابان  قایم مقام نرسیده به تقاطع آیت الله غفاری    

30 خرداد 1399
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد