کارگزاری لیزینگ خودرو،املاک و مستغلات سقف مردم با گام های بلند برای بهتر کردن زندگی مردم، پشتیبان قدرت مندی خواهد بود

اخبار خودرویی

پشتیبانی سقف مردم در حوزه ارتباطات با خریداران، فروشندگان،همکاران

10مزیت برای درآمد میلیاردی دفتر مشاور املاک در سقف مردم (یکی برای همه، همه برای یکی)

1_ به دلیل ایجاد شرایط فروش لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) خریدار و فروشنده نمی توانند قرارداد ملک سپرده شده را به املاک شما را در مشاوره املاک دیگری قرارداد تهیه و تنظیم کند

۲_ قدرت مانور مدیر املاک به دلیل مزیت استثنایی برای فروش اقساطی با سود ۳۰ درصد موقعیت و فرصت بیشتری برای خریداران وعقد قراردادها ایجاد می کند.

۳_ مدیر دفتر مشاور املاک با توافق سفارشات بصورت لیزینگ فرصتی استثنایی برای هر خریدار،در مشاوراملاکهای کشور ایجاد می کند.

۴_ سفارش فروش هردفتر مشاوراملاک تواسط کارگزاری لیزینگ سقف مردم از همکاری صدها دفترمشاور املاک دیگر برای فروش بدون هیچ نگرانی بهرمند میشود.

۵_ هر گونه کسری خریدار با توافقات فروشنده بصورت لیزینگ اجاره بشرط تملیک توسط کارگزاری سقف مردم در دفتر مشاور املاک باعث ایجاد درآمد بیشتری برای املاک میشود.

۶_ دفتر مشاوراملاک بجای هر گونه نگرانی از تورم و رکود در بهبود بالا بردن تخصصی فروش فردی جهت مذاکرات و متقاعد سازی بصورت لیزینگ ( اجاره به شرط تملیک ) درآمد بیشتری بدست می آورد.

۷_ سقف مردم با ایجاد ارتباطات قوی و گسترده باعث درآمد روز افزون در کشور برای هر دفترمشاوراملاک بشمار آورده می آید.

۸_ ارتباطات دفتر مشاور املاکها با سقف مردم باعث اتحاد ، مشارکت خرید و فروش جمعی ، یکپارچگی، وحدت همفکری گروهی، بهره وری هوش جمعی برای ایجاد درآمد میلیاردی میشود.

۹_ درفتر مشاور املاکها با درآمد ایجاد شده معافیت مشمول مالیات به دلیل عقد قرارداد در کارگزاری با درآمد بالا هستند، و هیچ گونه نگرانی نخواهند داشت.

10_دریافت تصویرکارت ملی و سند مالکیت و هرگونه مجوز و تایید فرم درخواست فروش و واریزی 20،000،000 ریال جهت تسلسل ایادی برای جهت استعلامات امنیت مالی و معنوی وحقوقی هر دفتر

مشاوره املاک برای کارگزاری سقف مردم الزامی است.

منبع: سقف مردم
22 اسفند 1400
تمامی حقوق متعلق به سقف مردم میباشد